మొన్న BRS.. మళ్ళ కాంగ్రెస్‌లోకి..!

అంతర్గాం మండలం బ్రాహ్మణపల్లికి చెందిన RMP డాక్టర్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు అల్లనేరేడు కనకయ్య సుదీర్ఘకాలంగా కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాడు. తనకు అంతగా ప్రాతినిధ్యం లేదని ఇటీవల BRSలో MLA చందర్ సమక్షంలో చేరాడు. విషయం తెలుసుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మక్కాన్ సింగ్ మళ్ళి కనకయ్యను బుజ్జగించి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఇలాంటి వలసలతో నాయకులకు తలనొప్పిగా మారింది…..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *