క్యాన్సర్ తో మృతి చెందిన సుశీల కుటుంబానికి ఆసరా

పెద్దపెల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం మరిపెల్లి గ్రామపంచాయతీ లోని అంబేద్కర్ నగర్ కు చెందిన.అరుముళ్ల సుశీల ఇటీవల క్యాన్సర్ తో మరణించడం తో ఆ కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కు కోల్పోయి దుఃఖం ల్లో ఉన్నా కుటుంబ సభ్యులకు ఇంట్లో తినడానికి కష్టంగా ఉందని స్థానికులు సేవ స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు మడిపెల్లి మల్లేష్ కు ఫోన్ ద్వారా తెల్పగా ఈరోజు బాధిత కుటుంబానికి 50 కిలోల బియ్యం అందజేయడం జరిగింది. ఆపదలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి మాకు దేవుడే అని మానవసేవే మాధవ సేవే అనే లక్ష్యంగా సేవా స్పూర్తి ఏర్పడిందని మడిపెల్లి అన్నాడు.ఈ కార్యక్రమంలో వినయ్, మణి,తిరుపతి తదితరులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *