అంతిమ యాత్ర కు సేవా స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ మడిపెల్లి చేయూత..

పెద్దపెల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం లోని గుంటూరు పల్లి గ్రామానికి చెందిన తుంగపిండి కనకయ్య ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ వ్యవసాయ పనుల్లో భాగంగా పొలం పనులకు వెళ్ళగా ఈరోజు ప్రమాదవశాత్తు ట్రాక్టర్ బావి లో పడడం తో డ్రైవర్ కనకయ్య మరణించడం జరిగింది. నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన కనకయ్య దహన సంస్కారాలకు ఈరోజు సేవా స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అంతిమ యాత్ర కు సంబంధించినపాడే ,కట్టెలతో పాటు అన్ని సామాన్లు పంపించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం సేవా స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ సభ్యుల సహకారంతో చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మా ఫౌండేషన్ సభ్యులు చిలుముల రాజేందర్ ద్వారా అందజేయడం జరిగింది అని మడిపెల్లి మల్లేష్ తెలియజేశారు.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *