ఖని లో హత్య

గోదావరిఖని సంజయ్ గాంధీ నగర్లో భర్త చేతిలో భార్య హతం….రెండు రోజులుగా తాళం వేసి ఉన్న గదిలోనే మృతురాలు రక్షిత@కల్పన మృతదేహం.___బంగారం కోసమే హత్యకు గల కారణమని తెలుస్తోంది. మృతురాలికి ఒక బాబు..ఉన్నాడు

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *